התנדבות

הרשמה

Become a BillionGraves Volunteer

You can become a BillionGraves volunteer! Just download the app, find a cemetery near you, and start taking pictures.

השג את היישומון
Find a cemetery
תעתוק
שלב 1:
השג את היישומון
arrow_forward
פרויקטי שירות
Schedule an Event
בקשות צילום בקרבת מקום
התמונות שלי
מפת התצלומים שלי
בקשות התמונות שלי
בתי העלמין שלי
הוספת בית עלמין
התחברות לפמיליסרץ'
העלאת תמונות מצבה
Upload Batch
Upload Supporting Records
Help Translate Pages

התחלה

מה זה BillionGraves?

 • BillionGraves is a free website to look up headstone photos from around the world.
 • Volunteers use Smartphones to take GPS tagged photos of headstones.
 • Photos are uploaded to the BillionGraves website.
 • Photos are transcribed by volunteers.
 • Photos can be easily accessed for research online.

דפדפן זה אינו תומך ברכיב ווידאו.

How to Take Photos

דפדפן זה אינו תומך ברכיב ווידאו.

How to Transcribe Photos

 • Visit the BillionGraves תעתוק page
 • Review the תעתוק help.
 • Enter names, dates, and any other information on the headstone into the fields provided.
 • Headstones can have information for many individuals. Make sure to add information for each.
 • Photos will then be available from the חיפוש page.

דפדפן זה אינו תומך ברכיב ווידאו.

Transcribe from the app

 • צילום תמונה.
 • Tap the pencil icon.
 • Fill in the form.

דפדפן זה אינו תומך ברכיב ווידאו.

How to find a headstone in a cemetery using the BillionGraves App

 • Start the BillionGraves App on your iPhone or Android device when you get to the cemetery.
 • Tap the “Records” button.
 • Search for the persons name.
 • Tap on the persons name.
 • הצג על המפה.

Eagle Scout Project

דפדפן זה אינו תומך ברכיב ווידאו.

משאבים נוספים

Information Packet
Quick Reference Card
Eagle Scout Packet

How to Find a Cemetery To Photograph

Empty Cemetery

 • Go to the מפת בית העלמין page.
 • Select a cemetery with a blue pin to visit the cemetery details page.
 • Scroll down to the map of the cemetery.
 • Confirm that this is an actual cemetery by zooming in on the map.

Some Records Completed, But Not All

 • Go to the מפת בית העלמין page.
 • Select a cemetery with a pin that is not blue to visit the cemetery details page.
 • Scroll down to the map of the cemetery.
 • Look for empty sections of the cemetery that have no pins.
 • When you are in the cemetery, use the cemetery map in the mobile app to make sure you are taking pictures in the correct section.
 • Try to avoid taking duplicate pictures, but err on the side of more photos. Our tools can help merge duplicate pictures.

How to Work with the Cemetery to Take Photos

 • Please be courteous of all active burials.
 • Be sure to ask permission.
 • If you encounter any resistance, please refer them to info@billiongraves.com.

How to Update your Location to Find Nearby Cemeteries

 • Go to your הגדרות page.
 • Scroll down to the section titled `My Location.`
 • Type in and select your city, state, country in the search bar.
 • Move the yellow pin on the map to the correct location.

How to Find a Cemetery - Full Version

 • How to update your location.
 • How to find a cemetery to photograph.
 • How to find a cemetery to photograph that already contains some photos.
 • How to work with the cemetery to take photos.